პაციენტის მხარდაჭერა

დიაგნოზს - მელანომა, ხშირად ფართო სფექტრის განცდების გამოწვევა შეუძლია, დაწყებული გაბრაზების, უარყოფის და სტრესის განცდიდან სრულ იზოლაციამდე. ეს განცდები არაა უცხო არა მარტო თვითონ პაციენტებისთვის, ასევე მათი ახლობლებისთვისაც. მრავალი წლის მანძილზე მიღებული გამოცდილებიდან ვიცით, რომ გათვითცნობიერებულ და ინფორმირებულ პაციენტს, რომელიც იღებს ემოციურ მხარდაჭერას შესწევს ძალა უფრო ხანგრძლივი, უკეთესი და ხარისხიანი ცხოვრებით იცხოვროს. ამიტომ გიწვევთ გაეცნოთ საინფორმაციო და მხარდაჭერის რესურსებს, რომლებიც შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს მელანომით დაავადებული პაციენტებისთვის სიცოცხლის ნებისმიერ მომენტში.